Toto sme my

Meníme svet pre konkrétnych ľudí

Špeciálne terapie

Poskytujeme špeciálne terapie, aby sme pomohli ľuďom s autizmom priblížiť sa a pochopiť neurotypický svet.

Individuálny prístup

Pristupujeme ku klientom individuálne, plánom ušitým na mieru. Zohľadňujeme štartovaciu pozíciu a tempo učenia sa nových vecí každého klienta.

Voľný čas naplno

Organizujeme klientom mnoho akcií a zážitkov mimo zariadenia, aby v rámci svojich možností mali aj oni zážitky ako bežné deti.

Láskavý prístup

S láskou, pochopením a toleranciou sa denne 8 hodín staráme o klientov zariadenia

OZ Na Trati je tu pre deti a rodičov,
ktorí to naozaj potrebujú

IMG_5046

Ako sa zrodila myšlienka

    Hlavným poslaním občianskeho združenia Na trati, o. z. je prevádzka Špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra “Na trati” v Hrnčiarovciach nad Parnou. Zakladateľmi občianskeho združenia sú rodičia detí s autizmom, 3 rodiny s podobným osudom a špeciálna pedagogička.

   Myšlienka vzniku zariadenia pre naše deti vznikla z akútnej potreby deti s autizmom socializovať, dostať ich do kolektívu, poskytovať terapie a v neposlednom rade odbremeniť matky a dať im šancu na plnohodnotný život. Rodiny, kde má jedno z detí autizmus sú častokrát na okraji spoločnosti. Zároveň sa pomaly dostávajú do pozície rodín závislých na jednej osobe, na jednom príjme (väčšinou otca). Ku zvýšeným výdavkom sa pripočítajú náklady na špeciálne terapie pre deti s autizmom, kde na ani jednu z nich zdravotné poisťovne neprispievajú.  

Otvorili sme v nových priestoroch

   Začiatkom roka 2018 sa nám podarilo zohnať priestory vhodné na prevádzku zariadenia, kedy sa aj začal kolotoč so zabezpečením financií na rekonštrukciu priestorov. Štátne inštitúcie nám v tom čase nechceli podať pomocnú ruku, nakoľko nám neverili (v Trnavskom kraji sa v tom čase žiadne takéto zariadenie nenachádzalo).

   Vtedy nám pomohli podnikatelia, organizácie, nadácie, fyzické osoby a veľké množstvo dobrovoľníkov. V auguste 2018 sme prešli oficiálne registráciou medzi poskytovateľov sociálnych služieb. V poslednom kvartáli roku 2018 sme museli zabezpečiť nábor zamestnancov (ich vzdelávanie) a takisto klientov. Brány zariadenia sme otvorili 2.1.2019 so siedmymi zamestnancami a ôsmymi klientmi.  

IMG_5053
IMG_5091

Naša práca prináša výsledky

V súčasnosti máme v zariadení 15 klientov (plná kapacita je 15), ktorí úspešne prešli adaptačným procesom. Majú nastavené individuálne plány s cieľmi, ktoré sú odsúhlasené aj rodičmi. Zvládajú interné terapie (ABA, Snoezelen, Biofeedback) a takisto sme začali v septembri 2019 s hipoterapiou v Modranke. Každé jedno dieťa zaznamenalo veľký progres v porovnaní so svojou štartovacou pozíciou. Či už sa podarilo osvojiť si hygienické návyky, chodiť na prechádzky, osvojiť si stolovacie návyky, dokázať fungovať v skupine, začať používať prvé funkčné slová, gestá….. toto sú každodenné problémy, s ktorými sa deti pasujú.

Čo robíme denno-denne

   Vo väčšej miere sa klientom snažíme zabezpečovať program aj mimo múry zariadenia. Denne chodia na vychádzku, k dispozícii majú detské ihrisko. Chodíme pravidelne plávať, kde sa dopravujeme autobusom. Absolvujeme výlety do okolitých zoo, fariem, premietanie v kine, návšteva kolotočov, hipoterapiu, svätú omšu…. Veľké úsilie vynakladáme, aby deti vyskúšali všetko to, čo môžu ich neuortypickí rovesníci.  

   V neposlednom rade sa podarilo zlepšiť aj situáciu v rodinách, kedy matky po niekoľkých rokoch nastúpili opäť do zamestnania. Rodinám táto zmena veľmi pomohla či už po psychickej, alebo finančnej stránke. Odpadlo im bremeno ešte navyše financovania terapií, dochádzania na každú terapiu zvlášť. Doteraz tieto veci museli absolvovať individuálne, na úkor dovolenky v práci, obmedzenému rozpočtu a času.

IMG_5061

Myslíme do budúcnosti

Aktuálne máme v zariadení obsadenú plnú kapacitu detičkami (15) a obzeráme sa po nových možnostiach rozvoja a posúvania ich hraníc. V najbližšej budúcnosti chceme do ich programu začleniť canisterapiu.

Chcete nám pomôcť?

Ako nás môžete podporiť?